Not known Factual Statements About תגיש לי

‫אני נמצא ארבע וחצי שנים בישראל‪ .‬אני נותחתי להוצאת גידול סרטני בראש בבי"ח שיבא‬ ‫בתל‪-‬השומר‪ .‬מציג מסמכים רפואיים‪ .‬אני זקוק להמשך מעקב בתל‪-‬השומר‪ .‬מציג מכתב‬ ‫מאת דר' שפיגלמן‪ .‬אני נעצרתי ע"י משטרת ההגירה בב"ש ומיד עם הצגת המסמכים‬ ‫הרפואיים שוחררתי‪ ,‬בלי ערבות‪ .

‫תתייצב פעם בשבוע בתחנת משטרת ההגירה הקרובה למקום מגוריה‪.‬‬

‫כולי תקווה כי במהלך הזמן ששהתה כאן המוחזקת‪ ,‬נבחנה "מסוכנות" זו לגופה‪ ,‬וכי היתה מועמדת‬ ‫לדין או היה מתקיים הליך כלשהו בעניינה עובר להבאתה לפני הממונה על ביקורת הגבולות‪ .

‫החלטה‬ ‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬המוחזקת נמצאת במתקן‪ ,‬בעניינה של המוחזקת ניתנה החלטת שחרור לפני כ ‪ – ‬שלושה‬ ‫חודשים אולם שחרורה הותנה בביצוע בדיקות רפואיות לשלילת מחלה נגיפית‪.‬‬ ‫מבדיקה עלה כי המוחזקת מטופלת טיפול תרופתי בפיקוח מלש"ח וכי בעלה מאושפז כחולה במחלת‬ ‫שחפת פעילה‪.

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.

12-04-22 Invalid Digital information of the Detainees Courts with the Condition of Israel The invalid Digital documents of the Detainees Courts mirror the failure to establish suitable guidelines, guidelines  and rules, and disregard for due procedure and human dignity, relative to a lot of the most susceptible  Men and women while in the State of Israel.

‫כולי תקווה כי במהלך הזמן ששהתה כאן המוחזקת‪ ,‬נבחנה "מסוכנות" זו לגופה‪ ,‬וכי היתה מועמדת‬ ‫לדין או היה מתקיים הליך כלשהו בעניינה עובר להבאתה לפני הממונה על ביקורת הגבולות‪ .

‫נוכח האמור לעיל לא השתכנעתי כי קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב וכן לא‬ ‫‪,‬‬

‫המוחזק במשמורת‬ ‫רון טובי‪ ,‬שירותי תרגום‬ ‫דרכון בתוקף‪ :‬יש‬ ‫כסף לכרטיס טיסה‪:‬‬ ‫תביעה כספית‪:‬‬

‫משיחה עם מר אלי ורון‪ ,‬עוזר השר‪ ,‬נתבקש המוחזק לפנות בבקשה מתאימה אל השר‬ ‫ותישקל אפשרות של הענקת אשרת שהייה ועבודה למוחזק לפנים משורת הדין‪ .

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫הערה‪ :‬על more info החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *